Sidor av intresse för anställda veterinärer

Den viktigaste företrädaren för anställda veterinärer inom veterinärförbundet är Anställda Veterinärers Förening (AVF). AVF är en organisation under Sveriges Veterinärförbund (SVF). AVF driver på delegation av SVF förbundets förhandlingsverksamhet rörande löne- och anställningsfrågor samt tillhandahåller övrig facklig service.