Vad gör våra jurister?

Juristerna ger rådgivning och stöd till förbundets medlemmar och förtroendevalda när det gäller löner och anställningsvillkor, vidareutbildning, arbetsmiljö, jämställdhet samt hur arbetet är organiserat. Vi förhandlar även fram kollektivavtal och deltar i interna och externa arbetsgrupper för att påverka arbetsgivare och andra beslutsfattare i frågor som rör din lön, dina anställningsvillkor och din karriär.

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal innebär att en arbetsgivare och en arbetstagare förhandlat fram villkor och normer, utöver de lagar som redan finns, som gäller för en särskild bransch eller arbetsplats. Kollektivavtalet kan sägas fungera som en lägsta gräns för vilka förmåner och villkor som ska gälla på arbetsplatsen. Om din arbetsgivare har ett kollektivavtal får du i regel bättre och fler förmåner än annars. Det kan handla om hur många dagars semester du har, hur många månaders uppsägning som gäller, om du har någon fri träningstimme på arbetstid m m.

Läs mer om kollektivavtal här.

Våra jurister hjälper även till med tolkning av avtals- eller lagreglers korrekta innebörd och företräder dig som medlem i olika situationer som kan uppstå med din arbetsgivare, exempelvis om du blir varslad om uppsägning eller om man är oenig med arbetsgivaren om något som rör anställningen eller ett kontrakt. Om det bedöms motiverat kan förbundet driva en rättslig process. Förutsättning för det är att arbetsgivaren brutit mot lag eller kollektivavtal och att förlikning inte har kunnat uppnås. Rättshjälp mot a-kassan, Skatteverket och Försäkringskassan ges efter bedömning.

 

Vår ombudsman/förhandlare Jan Nilsson når du på dir tel 08-545 558 26.
Han hanterar pågående och påbörjade ärenden före den 2 maj 2018.

Ärenden fr o m 2 maj 2018 hänvisas till vår tjänst hos Naturvetarna.