Ordförande AVF
Fredrike Ritter, leg vet
Mobil: 0768-23 35 88

Chefjurist
Jessica Berlin, jur kand
Tel: 08-545 558 20
Förbundsjurist
Henrik Sjösten, jur kand
Tel. 08-545 558 20

 

AVFs styrelse

Jessica Berlin och Henrik Sjösten, våra jurister, har hand om förhandlingar och svarar på frågor om din anställning.