Hjälp oss att informera om arbetsskadeförsäkringen!

Hej!

Vi försöker korta väntetiderna för den som ansöker om livränta från arbetsskadeförsäkringen och förtydliga när man ska ansöka. I dag måste vi avslå många ansökningar samtidigt som många inte ansöker när de borde göra det.

Vi vet att många hittar information om arbetsskadeförsäkringen via facket och därför vill vi be er att hjälpa oss att få ut tydlig och bra information. Vår egen information på forsakringskassan.se är uppdaterad och vi ser gärna att ni länkar till den från er egen webbplats.

Här är länken:
https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/fackforbund/arbetsskadeforsakringen

Informationen på vår webb
Vår nya information fokuserar på de vanligaste ersättningarna från arbetsskadeförsäkringen för den som råkar ut för en arbetsskada. Utgångspunkten är att Försäkringskassan bara prövar om en skada är en arbetsskada om det behövs för att bestämma vilken ersättning som ska betalas ut. Därför behöver man förstå i vilka situationer man ska ansöka om ersättning.

Där finns också en flik för fackförbunden under Myndigheter & samarbetspartner. Där kan ni bland annat läsa om hur ni kan stödja era medlemmar dels när de anmäler en arbetsskada, dels när de ansöker om ersättning från arbetsskadeförsäkringen.


Har ni frågor?
Har ni frågor om vår webbplats eller om hur ni kan använda den för att hjälpa era medlemmar går det bra att kontakta forsakringskassanarbetsskador@forsakringskassan.se

Med vänlig hälsning

Försäkringskassan