Kollektivavtalade pensions- och avtalsförsäkringar (för samtliga sektorer)

Kollektivavtalade pensions- och avtalsförsäkringar (för samtliga sektorer)

Du som är privatanställd: se broschyren Kollektivavtalet försäkrar! eller länken www.ptk.se 

 

Försäkringsfrågor för privatanställda tjänstemän

Du som är medlem i veterinärförbundet och omfattas av ITP pensionsplanen kan få svar på försäkringsfrågor som är aktuella just för dig via PTK:s Rådgivningstjänst.

Information om andra försäkringsfrågor för privatanställda tjänstemän finns i händelsehäften som rör t ex föräldraledighet, sjukdom m m. Du kan beställa här