Styrelsen 2018

AVF har en styrelse bestående av tio personer inkl suppleanter.

 


Fredrike Ritter, ordförande, 0768-23 35 88
fredrike.ritter@avf.svf.se

 

Kajsa Gustavsson, vice ordförande, 070-980 09 65
gustavssonkajsa@gmail.com

 

Elin Norberg, sekreterare, 070-3599175

 

Shwan Kareem, kassör, tel 0707-98 68 68
shwan.kareem@gmail.com 
  

Ulrika Lind, ledamot, 073-3545338

Anders Sandberg, ledamot, 070-5490530

Åsa Lundgren, ledamot, 070-2366059

 

Andre Rowe, suppleant

Susanne Åkerblom, suppleant

Stefan Ekvall, suppleant