2018-06-29
I slutet av rekordvarma, soliga maj samlades AVFs RM-delegater till det som kom att bli vårt sista RM. Det beslutades enhälligt att avsluta AVF och istället föra över arbetet till det Fackliga rådet.   Mötet inleddes med information från Sacos ordförande Göran Arrius om vad Saco är och vad de...