Förhandlingsdelegationer

 

 

AVF-DV

Distsriktsveterinärerna

AVF-OV – Fält  

Officiella Veterinärer – Livsmedelsverkets fältorganisation 

AVF-BTV 

Ban- och tävlingsveterinärerna 

AVF-DDA

Djursjukhus- och klinikveterinärerna 

AVF-EA

Enskilt anställda veterinärerna 

AVF-OA

Offentligt anställda veterinärerna