2017-09-11

AVF värnar om de fackliga värdena

Den 5 och 11 september 2017 publicerades två artiklar i tidningen Arbetets nätupplaga som handlar om Sveriges Veterinärförbund. Artiklarna pekar på flera allvarliga brister inom förbundets ledning, särskilt med avseende på det fackliga arbetet.

Veterinärförbundet är idag organiserat så att Anställda Veterinärers Förening enligt stadgarna har att driva arbetsrättslig verksamhet. AVF har sedan 2016 påtalat att personalen på kansliet ska ha ett kollektivavtal. AVF har också starkt tagit avstånd från och avrått från så kallad hyvling av personalen (dvs att man sänker en anställds anställningsgrad mot hans eller hennes vilja), då vi anser att det är ett olämpligt agerande av en arbetsgivare.

AVF har bara delvis haft insyn i förbundsstyrelsens arbete och har inte haft kunskap om vilka externa tjänster styrelsen valt att köpa in. AVF har inte heller något inflytande över ordförandens arvoderingsgrad eller arbetsuppgifter.

Som ansvarig för förhandlingsavdelningen har AVF krävt av förbundsstyrelsen att de ska anställa ytterligare två ombudsmän till förbundskansliet, men förbundsstyrelsen har ännu inte agerat trots påtryckningar sedan i maj 2017. I dagsläget (den 11 september 2017) finns bara en förbundsjurist och inga övriga ombudsmän anställda för att bemanna förhandlingsavdelningen.

Fredrike Ritter
ordförande AVF