Sommarhälsning från det Fackliga rådet

I slutet av rekordvarma, soliga maj samlades AVFs RM-delegater till det som kom att bli vårt sista RM. Det beslutades enhälligt att avsluta AVF och istället föra över arbetet till det Fackliga rådet.

 

Läs mer ...

 

  

Fackliga frågan

Här finns artiklar med inriktning för anställda som publicerats i Svensk Veterinärtidning 2012–2017.

 

Fackliga frågan

Hot och trakasserier på sociala medier

AVF har fått många samtal från medlemmar som känner sig trakasserade, förföljda och hotade på Facebook och andra sociala medier. Detta är ett problem ute i medlemskåren eftersom det sker i egenskap av att man är veterinär, antingen egenföretagare eller som anställd.

Läs mer ...

Blir du övervakad på jobbet?
Det finns regler att följa!

Arbetsgivare använder en mängd metoder för att övervaka och kontrollera sina anställda. Men den personliga integriteten får inte kränkas hur som helst. Det visar en översikt som LO-TCO Rättsskydd, fackets juridiska byrå, har gjort.

Läs mer ...

 

Deltidsfällan hårdast mot privatanställda

Jobbar du deltid? Det kan få stora konsekvenser för din framtida pension. En privatanställd tjänsteman som går ner 25 procent i tid kan gå miste om två tredjedelar av tjänstepensionen, visar en rapport från Saco. Se filmen Deltidsfällan som belyser pensionsfrågan.

Läs mer ...

Psykosocial arbetsmiljö och Stress

Stress är en av de faktorer som snabbast bryter ner oss människor. Både kort och långvarig stress kan leda till hälsoproblem som övervikt och högt blodtryck. Antalet konflikter blir dessutom färre om vi kan hantera stress.