Rapport juni–juli 2017

Hej alla kollegor ute i sommarsverige

Jag hoppas att sommaren även har hittat fram till er alla. Här i Västsverige har vi haft väldigt fint men nu regnar det, vilket i och för sig behövs men lite tråkigt är det!

Läs mer ...

Fackliga frågan

Egen verksamhet kan räknas som illojal konkurrens

 

FRÅGA

Om man som anställd veterinär vid en klinik/djursjukhus bedriver likartad klinisk verksamhet på sin fritid, kan det räknas som illojal konkurrens gentemot arbetsgivaren. Sådan sidoverksamhet kan i värsta fall leda till avsked.

SVAR

 

FLERA FRÅGOR

Välbefinnande i arbetslivet lyftes i avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen är nu avslutad. Arbetsmiljöfrågorna har stått på agendan i årets förhandlingar och Saco-S har fått igenom att friskfaktorer och välbefinnande i arbetslivet är ett område att fokusera på. Parterna kommer ordna inspirationsseminarier på det temat.

Läs mer ...


Hot och trakasserier på sociala medier

AVF har fått många samtal från medlemmar som känner sig trakasserade, förföljda och hotade på Facebook och andra sociala medier. Detta är ett problem ute i medlemskåren eftersom det sker i egenskap av att man är veterinär, antingen egenföretagare eller som anställd.

Läs mer ...

Avtal för flera veterinärkategorier klara

Veterinärer inom djursjukvård och djurparker
Veterinärförbundet och SLA träffade den 31 maj 2016 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2016 – 31 maj 2017. Löneutrymme för avtalsperioden är 2,0 procent per den 1 juni 2016. Parterna blev också överens om en ytterligare pensionsavsättning om 0,2 procent på avtalsområdet. Parterna kom dessutom överens om att modernisera visstidsanställningarna och inrättade ett antal arbetsgrupper som ska jobba under hela avtalsperioden.

Läs mer ...

Anders Graneld
förhandlingschef, SVF
2016-05-31

 

Veterinärer i husdjursföreningar
Även avtalet för veterinärer avseende husdjursföreningar är klart, mer ett löneutrymme för avtalsperioden på 2,0 procent per den 1 juni 2016 och en ytterligare pensionsavsättning om 0,2 procent på avtalsområdet.

Läs mer ...

Anders Graneld
förhandlingschef, SVF
2016-05-31

Därför avslutades omställningsförhandlingarna

Svenskt Näringsliv har avslutat förhandlingarna med PTK om ett nytt omställningsavtal. Sacoförbunden vägrade ställa sig bakom övriga PTK-förbunds och Svenskt Näringslivs vilja att offra Lagen om anställningsskydd (Las).

Läs mer ...

Blir du övervakad på jobbet?
Det finns regler att följa!

Arbetsgivare använder en mängd metoder för att övervaka och kontrollera sina anställda. Men den personliga integriteten får inte kränkas hur som helst. Det visar en översikt som LO-TCO Rättsskydd, fackets juridiska byrå, har gjort.

Läs mer ...

Knegdeg visar värdet av kollektivavtal

Allt för många människor, framför allt yngre i början av yrkeslivet, saknar kunskap om kollektivavtal. För att bidra till ökad kunskap och färre förutfattade meningar lanserar PTK idag webbplatsen knegdeg.se.

Läs mer ...

 

Deltidsfällan hårdast mot privatanställda

Jobbar du deltid? Det kan få stora konsekvenser för din framtida pension. En privatanställd tjänsteman som går ner 25 procent i tid kan gå miste om två tredjedelar av tjänstepensionen, visar en rapport från Saco. Se filmen Deltidsfällan som belyser pensionsfrågan.

Läs mer ...

Psykosocial arbetsmiljö och Stress

Stress är en av de faktorer som snabbast bryter ner oss människor. Både kort och långvarig stress kan leda till hälsoproblem som övervikt och högt blodtryck. Antalet konflikter blir dessutom färre om vi kan hantera stress.