Hej alla kolleger

Hoppas ni har det bra och inte stressar ihjäl er inför julen. Här i västra Sverige har tyvärr snön mer eller mindre försvunnit så det blir ingen vit jul tyvärr. Men just nu skiner solen, alltid något!

 

Läs månadsmailet för december 2017

Fackliga frågan

Egen verksamhet kan räknas som illojal konkurrens

 

FRÅGA

Om man som anställd veterinär vid en klinik/djursjukhus bedriver likartad klinisk verksamhet på sin fritid, kan det räknas som illojal konkurrens gentemot arbetsgivaren. Sådan sidoverksamhet kan i värsta fall leda till avsked.

SVAR

 

FLERA FRÅGOR

Hot och trakasserier på sociala medier

AVF har fått många samtal från medlemmar som känner sig trakasserade, förföljda och hotade på Facebook och andra sociala medier. Detta är ett problem ute i medlemskåren eftersom det sker i egenskap av att man är veterinär, antingen egenföretagare eller som anställd.

Läs mer ...

Blir du övervakad på jobbet?
Det finns regler att följa!

Arbetsgivare använder en mängd metoder för att övervaka och kontrollera sina anställda. Men den personliga integriteten får inte kränkas hur som helst. Det visar en översikt som LO-TCO Rättsskydd, fackets juridiska byrå, har gjort.

Läs mer ...

 

Deltidsfällan hårdast mot privatanställda

Jobbar du deltid? Det kan få stora konsekvenser för din framtida pension. En privatanställd tjänsteman som går ner 25 procent i tid kan gå miste om två tredjedelar av tjänstepensionen, visar en rapport från Saco. Se filmen Deltidsfällan som belyser pensionsfrågan.

Läs mer ...

Psykosocial arbetsmiljö och Stress

Stress är en av de faktorer som snabbast bryter ner oss människor. Både kort och långvarig stress kan leda till hälsoproblem som övervikt och högt blodtryck. Antalet konflikter blir dessutom färre om vi kan hantera stress.