SVF på SvD debatt: “Sveriges unikt goda djurhälsa är hotad”

Läs hela debattartikeln här…

Externa nyheter

Pilotprojekt kring förskrivningsverktyg avslutas

I lite över ett halvår har vi, tillsammans med eHälsoföretaget FRISQ, testat förskrivningsverket FrisqVet. Det har varit ett pilotprojekt under utvärdering för att kolla på behovet av ett fristående förskrivningsverktyg för veterinärer. Vi har nu kommit till slutsatsen att behovet inte varit så stort som vi förväntat oss och har därför bestämt oss att stänga ner tjänsten i mitten av juli.

Vi är väldigt glada för det engagemang vi ändå har sett. FrisqVet har varit ett spännande projekt och vi vill tacka alla som testat verktyget och kommit med värdefull feedback! Vi kommer inte fakturera någon registrerad användare för dessa månader då vi betraktar det som en gratis prövoperiod.

Ha en fortsatt trevlig sommar!

Ann-Louise Fredrikson
Kansli- och ekonomichef, Sveriges Veterinärförbund

 

GDPR – gäller från och med den 25 maj 2018

Dataskyddsförordningen eller GDPR gäller från och med den 25 maj 2018 som lag i alla EU:s medlemsländer. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för dem som behandlar personuppgifter samtidigt som den stärker rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Behandling av personuppgifter är en stor och viktig del av verksamheten i alla fackliga organisationer. Sacofederationen, i vilken Sveriges Veterinärförbund ingår, är inget undantag. Vi tar integritetsfrågor på största allvar, och är givetvis noga med att följa regelverken.

Läs mer om Sveriges Veterinärförbunds personuppgiftsbehandling.

Ann-Louise Fredrikson
Kansli- och ekonomichef, Sveriges Veterinärförbund

Nu blir fackavgiften avdragsgill igen!

Den avdragsgilla fackavgiften återinförs från och med juli 2018. Avdraget sker i form av en skattereduktion om 25 procent och beräknas på den årliga medlemsavgiften, förutsatt att avgiften är minst 400 kronor per år. Du behöver inte göra något själv, utan det förs in i deklarationen automatiskt.

Ann-Louise Fredrikson
Kansli- och ekonomichef, Sveriges Veterinärförbund


 

WVA 2018 Animal Welfare Awards winner - Sweden

Professor Lotta Berg vid Sveriges Lantbruksuniversitet har vunnit World Veterinary Associations internationella pris Animal Welfare Award 2018. Lotta gör ett enastående arbete inom djurskydd och djurvälfärd såväl nationellt som internationellt och det är mycket glädjande att hon tilldelats detta välförtjänta, prestigefyllda pris.

Se mer på Youtube

Från den 2 maj sköter Naturvetarna den fackliga servicen åt Sveriges Veterinärförbund

Logga som medlem in på medlemshemsidan för att se hur du kommer i kontakt med Naturvetarna vid behov av rådgivning.

Naturvetarna ger facklig service åt Sveriges Veterinärförbund för deras medlemmar

Naturvetarna och Sveriges Veterinärförbund (SVF) inleder samarbete om facklig service för medlemmar i SVF.

Filmer för fackligt förtroendevalda

För den som är ny i rollen som lokalt fackligt förtroendevald har Saco tagit fram en introduktionsfilm till uppdraget. För att skapa förutsättningar för kompetensutveckling när det är möjligt finns här samlat ett antal filmer som kan vara användbara för dig som förtroendevald. Utbudet uppdateras regelbundet. Sprid gärna till andra som du vet kan ha nytta av innehållet.

Läs mer på Sacos hemsida

Tips om nya skrifter

Veterinärförbundet har deltagit i möte med Saco hälso- och sjukvård och där fått tips om två nya och användbara skrifter:

Personlig säkerhet framtagen av Säkerhetspolisen

Hot och våld i arbetslivet framtagen av Saco-förbundet SSR

Medlemsinformation från SVF februari 2018

Aktuell information från Sveriges Veterinärförbund.

Förslag till nya stadgar för Sveriges Veterinärförbund

Omorganisationsgruppen för SVF presenterade sitt förslag till veterinärförbundets nya stadgar den 8 november vid ett möte på SLU.

En bättre balans mellan förbundets förtroendevalda och mellan de tre verksamhetsgrenarna fack, företagande och veterinärmedicin, är de huvudsakliga effekter gruppen hoppas på av de nya stadgarna.

Johanna Habbe (FVF), Kajsa Gustavsson (AVF), Torkel Ekman (SVS)