Medlemsinformation från SVF februari 2018

Aktuell information från Sveriges Veterinärförbund.

                                                                                                               

SVFs förhandlingsavdelning/medlemsrådgivning

Det florerar tyvärr just nu felaktiga rykten om SVFs förhandlingsavdelning pga att vår delförening AVF, av ekonomiska skäl, har avslutat två ombudsmäns provanställningar. Avdelningen håller öppet som vanligt och nås på arbetslivsjuridik@svf.se och vi är mycket måna om att inga avbrott i verksamheten ska ske varken nu eller framöver. Under veckan förstärks vår förhandlingsavdelning med erfarna ombudsmannen Jan Nilsson.

Sveriges Veterinärförbund

Sveriges Veterinärförbund – definitivt ett fackförbund

Veterinärförbundet behöver fler fackliga aspiranter som vill engagera sig och göra skillnad på ett eller annat sätt.

Passa på att nominera lämpliga kandidater inför fullmäktiges val i maj och ta också chansen att skicka in motioner.

Läs mer i Svensk Veterinärtidning och på SVFs hemsida.

Katja Puustinen

Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 2 2018

Här presenteras innehållet i Svensk Veterinärtidning nr 2 2018. Den fullständiga versionen av tidningen kan läsas i pdf-format av medlemmar i veterinärförbundet och tidningens prenumeranter, genom att logga in på förbundets lösenordsskyddade sida.

Förslag till nya stadgar för Sveriges Veterinärförbund

Omorganisationsgruppen för SVF presenterade sitt förslag till veterinärförbundets nya stadgar den 8 november vid ett möte på SLU.

En bättre balans mellan förbundets förtroendevalda och mellan de tre verksamhetsgrenarna fack, företagande och veterinärmedicin, är de huvudsakliga effekter gruppen hoppas på av de nya stadgarna.

Johanna Habbe (FVF), Kajsa Gustavsson (AVF), Torkel Ekman (SVS)

Nytt valpbesiktningsintyg

Fr o m den 15 maj 2017 finns ett nytt valpbesiktningsintyg för valpar som registreras i Svenska Kennelklubben. I det nya intyget läggs mer vikt än tidigare vid osunda överdrifter i valpens utseende. Intyget innehåller en djurägardel med frågor om tidigare sjukdomar och skador och en veterinärdel med klinisk undersökning. Det är avsett att användas för SKK-registrerade valpar upp till 6 månaders ålder och ersätter det gamla valpbesiktningsintyget.

Intyget har tagits fram genom ett samarbete mellan SKK, SVS, uppfödare och kliniska veterinärer. Medlemmar i veterinärförbundet kan hämta intyget gratis genom att logga in på förbundets medlemssidor. 


SVS riktlinjer för infektionskontroll inom hästsjukvård

SVS hästsektion har tagit fram riktlinjer för att stimulera en kvalitetshöjning och harmonisering av infektionskontroll inom svensk hästsjukvård på sjukhus, kliniker och i ambulerande- och avelsverksamhet. Dokumentet syftar till att minska risken för spridning av infektiösa agens och antibiotikaresistens mellan djur och mellan människor och djur.

Lena Malmgren