Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 10 2017  

_____________________________________________________


3

 

Ledare
M Tullberg: Tillsammans är vi starka


6

 

Reportage
S Fredriksson: Maggi Uhlhorn "Jag har alltid tyckt om bilder"
Sökord: Bilddiagnostiska Kliniken, UDS, SLU


11

Vetenskap
H Tjälve m fl: Läkemedelsbiverkningar hos djur 2016, del 4: Biverkningar hos hund för läkemedel som verkar på olika organsystem


17

Från fältet
A Haglund, L Palander: Hoof wall separation disease (HWSD) – Ärftlig sjukdom hos connemaraponny
Sökord: Hov


21

Månadens epiztel
Sökord: Utbrott av newcastlesjuka i Kalmar län, infektiös anemi hos häst i Tyskland, Misstanke om afrikansk svinpest avfärdad


23
48

Vilken är din diagnos?
Hästsjukdomar
Svar


25

Allmänt
C Berg, A Zedén Yverås: Att fatta svåra beslut – möjligheter och skyldigheter vid avlivning av djur
Sökord: Moraliska och etiska aspekter/regler

33

H Frisell: Transportdöda djur borde undersökas bättre
Sökord: Slakteri

37

L Bäckström m fl: "When I'm sixty-four"
Sökord: Återträff

39

S Fredriksson: Några minuter med – Fredrik Alm – förbundsjurist på SVF


41

Fackliga frågan
F Ritter: Facklig förtroendeman både ansvarsfullt och givande


43

FVF informerar
K Berggren: Arbetsgivare utan kollektivavtal måste också förhandla


35
42
44
46
46
49

Noterat
Nedsatt syn hos silverfärgade hästar
Brucellos fortfarande en högaktuell sjukdom
Övergivna djur kan skyddas av lex Maja
Sex nya hedersdoktorer vid SLU
Handhygienen i djursjukvården kan förbättras
Djurägare varnas för giftiga larver

49

Kanslinytt


51

Från studenterna
I Jansson: Reflektioner efter första kvacksommaren

52

Kongresser & kurser


56

Ord från ordföranden
M Tullberg: En kultur av misstroende och ovilja till förändring


57

Kåseri
A Sandberg: Luffarne och PRO