Information från förbundsstyrelsen i december 2017

SVFs ordförande Katja Puustinen sammanfattar styrelsens första sex veckor i ledningen för veterinärförbundet. OBS att texten är lösenordsskyddad och kräver inloggning som medlem i förbundet.

Tack för mig

Tack för alla år med givande samverkan i veterinärförbundets regi, jag hoppas få återse många av veterinärtidningens läsare och förbundets medlemmar på andra ställen i veterinär-Sverige i framtiden.

Johan Beck-Friis

Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 13 2017

Här presenteras innehållet i Svensk Veterinärtidning nr 13 2017. Den fullständiga versionen av tidningen kan läsas i pdf-format av medlemmar i veterinärförbundet och tidningens prenumeranter, genom att logga in på förbundets lösenordsskyddade sida.

Ny ordförande och styrelse i veterinärförbundet

Katja Puustinen valdes den 8 november till ny ordförande i Sveriges Veterinärförbund. Samtidigt valde fullmäktigemötet en helt ny förbundsstyrelse.

Förhandlingsavdelningen öppen igen

Sedan den 1 november finns åter två kunniga och kompetenta ombudsmän som arbetar och svarar på fackliga frågor på plats på veterinärförbundets kansli.

Ann-Louise Fredrikson

Förslag till nya stadgar för Sveriges Veterinärförbund

Omorganisationsgruppen för SVF presenterade sitt förslag till veterinärförbundets nya stadgar den 8 november vid ett möte på SLU.

En bättre balans mellan förbundets förtroendevalda och mellan de tre verksamhetsgrenarna fack, företagande och veterinärmedicin, är de huvudsakliga effekter gruppen hoppas på av de nya stadgarna.

Johanna Habbe (FVF), Kajsa Gustavsson (AVF), Torkel Ekman (SVS)

Nytt valpbesiktningsintyg

Fr o m den 15 maj 2017 finns ett nytt valpbesiktningsintyg för valpar som registreras i Svenska Kennelklubben. I det nya intyget läggs mer vikt än tidigare vid osunda överdrifter i valpens utseende. Intyget innehåller en djurägardel med frågor om tidigare sjukdomar och skador och en veterinärdel med klinisk undersökning. Det är avsett att användas för SKK-registrerade valpar upp till 6 månaders ålder och ersätter det gamla valpbesiktningsintyget.

Intyget har tagits fram genom ett samarbete mellan SKK, SVS, uppfödare och kliniska veterinärer. Medlemmar i veterinärförbundet kan hämta intyget gratis genom att logga in på förbundets medlemssidor. 


SVS riktlinjer för infektionskontroll inom hästsjukvård

SVS hästsektion har tagit fram riktlinjer för att stimulera en kvalitetshöjning och harmonisering av infektionskontroll inom svensk hästsjukvård på sjukhus, kliniker och i ambulerande- och avelsverksamhet. Dokumentet syftar till att minska risken för spridning av infektiösa agens och antibiotikaresistens mellan djur och mellan människor och djur.

Lena Malmgren