Högkvalitativ veterinärvård kostar

Debatten om veterinärvårdspriserna måste lyftas från att handla om enskilda åtgärders prissättning till att fokusera på de nya krav som dagens djurägare ställer och deras påverkan på prisutvecklingen.

Marja Tullberg

SVF inför inkomstförsäkring

Nu inför veterinärförbundet inkomstförsäkring för sina medlemmar. För den som varit med i förbundet och haft lön i mer än tolv månader gäller försäkringen omedelbart från den 1 oktober, om man skulle bli ofrivilligt arbetslös. Även företagare omfattas. SVF har tillsammans med Folksam byggt upp en hemsida med information, klicka här.

Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 14 2016

Här presenteras innehållet i Svensk Veterinärtidning nr 14 2016. Den fullständiga versionen av tidningen kan läsas i pdf-format av medlemmar i veterinärförbundet och tidningens prenumeranter, genom att logga in på förbundets lösenordsskyddade sida.