Ett företagar-fackförbund som enas kring professionsfrågor

Det är viktigt att den professionella diskussionen fortgår i vårt förbund och att debatten inte tystnar. I den brokiga skara som utgör veterinärkåren ska vi inte vara nöjda när det är tyst, det är inte ett hälsotecken.

Susanna Sternberg Lewerin

SVFs inkomstförsäkring

Den 1 oktober 2016 införde veterinärförbundet inkomstförsäkring för sina medlemmar. Försäkringen gäller för den som varit med i förbundet och haft lön i mer än tolv månader, om man skulle bli ofrivilligt arbetslös. Även företagare omfattas. SVF har tillsammans med Folksam byggt upp en hemsida med information, klicka här.

Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 2 2017

Här presenteras innehållet i Svensk Veterinärtidning nr 2 2017. Den fullständiga versionen av tidningen kan läsas i pdf-format av medlemmar i veterinärförbundet och tidningens prenumeranter, genom att logga in på förbundets lösenordsskyddade sida.