Är du en riktig veterinär?

Vilken är bilden idag av den riktiga veterinären? Samhällets syn på veterinärens roll glider en smula från den självbild som vi själva har skapat oss under utbildning och yrkesliv.

Lars-Erik Staberg

SVS medlemmar inbjuds till informationsmöte

SVS medlemmar inbjuds till ett informationsmöte om sällskapets omorganisation, onsdagen den 9 november kl 19-21 i sal J, Undervisningshuset på SLUs Ultunacampus. Mer information finns när man loggar in här.

SVF inför inkomstförsäkring

Nu inför veterinärförbundet inkomstförsäkring för sina medlemmar. För den som varit med i förbundet och haft lön i mer än tolv månader gäller försäkringen omedelbart från den 1 oktober, om man skulle bli ofrivilligt arbetslös. Även företagare omfattas. SVF har tillsammans med Folksam byggt upp en hemsida med information, klicka här.

Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 12 2016

Här presenteras innehållet i Svensk Veterinärtidning nr 12 2016. Den fullständiga versionen av tidningen kan läsas i pdf-format av medlemmar i veterinärförbundet och tidningens prenumeranter, genom att logga in på förbundets lösenordsskyddade sida.