Viktigt att förbättra vår arbetsmiljö

Veterinärer har både som förbund och yrkeskår lång väg att gå för att förbättra vår arbetsmiljö. Vi kan lösa många problem för stunden men vi måste samtidigt hitta långsiktiga, hållbara lösningar.

John-Filip Lundin

Nytt valpbesiktningsintyg

Fr o m den 15 maj 2017 finns ett nytt valpbesiktningsintyg för valpar som registreras i Svenska Kennelklubben. I det nya intyget läggs mer vikt än tidigare vid osunda överdrifter i valpens utseende. Intyget innehåller en djurägardel med frågor om tidigare sjukdomar och skador och en veterinärdel med klinisk undersökning. Det är avsett att användas för SKK-registrerade valpar upp till 6 månaders ålder och ersätter det gamla valpbesiktningsintyget.

Intyget har tagits fram genom ett samarbete mellan SKK, SVS, uppfödare och kliniska veterinärer. Medlemmar i veterinärförbundet kan hämta intyget gratis genom att logga in på förbundets medlemssidor. 


Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 9 2017

Här presenteras innehållet i Svensk Veterinärtidning nr 9 2017. Den fullständiga versionen av tidningen kan läsas i pdf-format av medlemmar i veterinärförbundet och tidningens prenumeranter, genom att logga in på förbundets lösenordsskyddade sida.

SVS riktlinjer för infektionskontroll inom hästsjukvård

SVS hästsektion har tagit fram riktlinjer för att stimulera en kvalitetshöjning och harmonisering av infektionskontroll inom svensk hästsjukvård på sjukhus, kliniker och i ambulerande- och avelsverksamhet. Dokumentet syftar till att minska risken för spridning av infektiösa agens och antibiotikaresistens mellan djur och mellan människor och djur.

Lena Malmgren